รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ภาคกลาง

ภาคกลางเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศรองลงมาจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นภาคที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นพื้นที่รองรับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทำให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งมีแหล่งน้ำและระบบชลประทานที่สมบูรณ์เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทั้งทางด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าฯ การท่องเที่ยวและบริการ รับจำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน คอนโด พื้นที่ภาคกลาง ภาคกลางเป็นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันมี นิคมอุตสาหกรรมที่ส่ำคัญในพื้นที่ คือ พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค(บ้านหว้า) และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครสระบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค พื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาคกลางยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นแหล่ง อุตสาหกรรมสำคัญของภาค ภาคกลางมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรโดยมีดินและน้ำอุดมสมบูรณ์ และมีระบบชลประทานที่ดี มีลักษณะภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย ทำให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรหลากหลายประเภท ทั้งพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง รวมทั้งเป็นแหล่งอุตสาหกรรม แปรรูปการเกษตรที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรทั้งในภาคกลาง และภาคอื่นๆ

เราคือผู้ให้บริการรับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนธุรกิจ เงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่อง ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ท่านสามารถหาแหล่งเงินทุนด้วยการจำนองที่ดิน ขายฝาก บ้าน คอนโดมิเนี่ยม ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เราพร้อมบริการให้คำปรึกษาท่าน ด้วยความเข้าใจการหาแหล่งเงินทุนในพื้นที่ เรามีแหล่งเงินทุนที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ถูกต้องตามกฎหมาย ทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมด้วยปัจจัยต่างๆ ของผู้ต้องการแหล่งเงินทุน เช่น ความเหมาะสมทางด้านอาชีพ รายได้ ศักยภาพในการผ่อนชำระ อนุมัติง่ายเมื่อติดต่อผ่านช่องทางของเรา เพราะเราคือทีมงานคุณภาพที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ต้องการยกระดับและรักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีเลิศ เราจึงเป็นผู้ร่วมงานกับแหล่งเงินที่มีศักยภาพ มีความหลากหลายของการบริการสินเชื่อทุกจังหวัดของภาคกลาง

พื้นที่ให้บริการหลัก ภาคกลาง

พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ
พื้นที่ให้บริการ พิจารณาเป็นพิเศษ
กทม-กรุงเทพปริมณฑล กทมทุกเขต สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคกลาง นครปฐม นครนายก สระบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง
ภาคอีสาน นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พัทยา สัตหีบ
ภาคตะวันตก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ หัวหิน ชะอำ
ภาคใต้ สงขลา นครศรี ธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต

หลักการพิจารณาจำนองที่ดิน

ผู้ที่ต้องการจำนอง ขายฝาก ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องมาทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้นๆ ด้วยตนเอง การพิจารณาแบ่งเป็น 2 หลักการดังนี้ พิจารณาจากราคาประเมินกรมที่ดิน และ/หรือ พิจารณาจากราคาซื้อขายในพื้นที่ทั้ง 2 หลักการ ยังจำเป็นต้องประเมินจากทำเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์คำประกันการจำนอง การขายฝาก ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับเรา

ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเรา เกิดขึ้นโดยอาศัยหลักการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และความ ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไป ตรงมา ทำงานตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทันต่อความต้องการ ทีมงานของเราเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดี มีความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้รับจำนองและผู้จำนองก็ดี ทำงานด้วยตั้งใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน เรามองที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างทาง มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการสินเชื่อที่หลากหลาย เราจึงสามารถเสนอสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ต้องการจำนอง ขายฝากได้

ขั้นตอนการพิจารณา

1.แจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ เช่น ต้องการจำนอง หรือ ขายฝาก ยอดที่ต้องการ
2.ส่งเอกสารในการพิจารณา ได้แก่ รูปถ่ายโฉนดหน้า-หลัง รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน
3.ประเมินราคาทรัพย์ แจ้งข้อเสนอและเงื่อนไข
4.นัดและทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน
5.รับเงินสด เช็คเงินสด โอนเข้าบัญชี หลังทำธุรกรรมเรียบร้อย

เอกสารในการพิจารณา

1.รูปถ่าย โฉนดที่ดินหน้า-หลัง ชัดเต็มใบ
2.ราคาประเมิน(ถ้ามี)
3.ใบระวาง(ถ้ามี)
4.รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน 3-5 รูป

จำนองบ้าน ที่ดิน กับเราดีอย่างไร

จำนองกับแหล่งทุนในพื้นที่จะได้ความสะดวก รวดเร็ว ในเรื่องประเมินราคาทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ระวาง เพราะทุนอยู่ในพื้นที่สามารถทำงานทันทีด้วยความรวดเร็ว นายทุนของเรารับพิจารณา จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ให้กับทุกอาชีพ โฉนดติดภาระ ติดจำนองธนาคาร ติดขายฝากอยู่ ก็สามารถกู้ได้ บริการด้วยความเป็นกันเอง ให้ปรึกษาฟรี มีความยึดหยุ่นสูง ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติเร็ว เอกสารไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด 15% ต่อปี ทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ใช้เอกสารทางการเงิน ระยะเวลาสัญญา 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามตกลง สามารถขยายสัญญาได้นานถึง 10 ปี เปลี่ยนมือ เพิ่มวงเงินได้ ถ้าประวัติการผ่อนชำระดีสามารถขอยอดเพิ่มในภายหลังได้ มีให้เลือกการผ่อนชำระลดต้นลดดอก หรือเฉพาะดอกอย่างเดียว เพื่อแบ่งเบาการผ่อนชำระไม่ให้หนักจนเกินไป และให้เหมาะสมกับภาระของผู้ใช้บริการ สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดสัญญาตามที่ลูกค้าสะดวกเพียงแค่ติดต่อแจ้งล่วงก่อน 2-3 วัน

รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บริการทั่วประเทศ

อนุมัติวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทราบผลใน 1 วัน