ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน Lands Maps

กรมที่ดินเปิดให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน ทั่วประเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการทราบข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของที่ดิน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดย ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน Lands Maps เป็นแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สำหรับการตรวจสอบข้อมููลของที่ดินได้แก่ เนื้อที่ ระวาง ราประเมิน ตำแหน่งที่ดิน ตำแหน่งของสำนักงานที่ดิน ข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแสดงเป็นสีต่างๆ แอปพลิเคชันนี้จัดทำขึ้นโดยกรมที่ดิน ร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ(Government Application Center)

คุณสมบัติของโปรแกรม

รูปแบบการแสดงผล สามารถเลือกการแสดงผลในแบบ Maps Sattelite Labels
ปักหมุด สามารถสร้างเครื่องหมายปักหมุดหลักเขตที่ดิน และหมุดนี้เมื่อเราเลือกดููในแบบ Toggle Street View ก็ยังแสดงให้เห็นหมุดที่ปัก
วาดรูป ลากเส้นเพื่อวัดระยะ หรือ วาดรูปทรงต่างๆ เพื่อหาเนื้อที่แสดงเนื้อที่เป็น ไร่ งาน ตารางวา
Toggle Street View เพื่อเปลี่ยนมุมมองเป็น Street view
เปิด/ปิด-ผังเมือง เพื่อแสดงสีของข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดนตามกฎกระทรวง
ค้นหาสถานที่สำคัญ เพื่อค้นหาจากชื่อของสถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ตลาด

ขั้นตอนที่ 1 เปิดหน้าเว็บและใส่ข้อมูล รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ทั่วประเทศ เปิดเว็บบราวเซอร์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใส่ข้อมูลในช่อง URL Address ดังนี้ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp
เลือกจังหวัด เช่น กรุงเทพมหานคร
เลือกอำเภอ/เขต เช่น บางกะปิ
ใส่เลขที่โฉนด 1066xx
จากนั้นเรากดปุ่มค้นหา ถ้าในฐานข้อมููลของระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน มีข้อมูลที่เราค้นหาระบบจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 2 อ่านค่าจากการแสดงผล
รายละเอียด คำอธิบายเพิ่มเติม
หมายเลขระวาง : 5136 III 8220-01(1000)เลขระวางของที่ดิน ที่เราค้นหา
เลขที่ดิน : 17xx17xx เป็นเพียงตัวเลขสมมุติเท่านั้นค่าตรงนี้จะเป็นตัวเลขอารบิก เช่น 1734
เลขโฉนดที่ดิน : 1066xxเป็นเพียงตัวเลขสมมุติเท่านั้น
หน้าสำรวจ : 1234
ตำบล : สะพานสูง
อำเภอ : บางกะปิ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เนื้อที่ : 0 ไร่ 1 งาน 28.5 ตารางวาเป็นเพียงตัวเลขสมมุติเท่านั้น
สำนักงานที่ดิน : สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่มหากเราต้องทำธุรกรรมกับที่ดินแปลงที่ค้นหาต้องไปยัง สำนักงานสาขานี้
โทรศัพท์สำนักงานที่ดิน : 0-2184-7758-60
ค่าพิกัดสำนักงาน : 13.7717598616853,100.7076460732ตำแหน่งของสำนักงานที่ดิน ของที่ดินแปลงนี้ขึ้นอยู่
ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ : 23,000 บาทต่อตารางวา รอบบัญชี 2559-2562ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์ มีค่าเป็นบาทต่อ 1 ตารางวา ต่อรอบบัญชี
หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์กรมธนารักษ์ หรือติดต่อสำนักงานที่ดิน
ค่าพิกัดแปลง : 15.7635126144625,109.6839694848ตำแหน่งของแปลงที่ดินที่เราค้นหา ข้อมูลตัวอย่างเท่านั้น
แสดงข้อมูลการเดินทาง:จากที่นี่ไปยังสำนักงานที่ดิน
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด : ประกาศค่าใช้จ่ายในการรังวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค่าธรรมเนียมภาษีอากร : ระบบให้บริการประชาชนในการคำนวณภาษีอากร สามารถเข้าไปคำนวณภาษีอากร ตามประเภทธุรกรรมที่เราต้องการ
คิวรังวัด : ระยะเวลารอการรังวัด(คิวรังวัด) 38 วัน
รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ทั่วประเทศ
รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บริการทั่วประเทศ

อนุมัติวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทราบผลใน 1 วัน