รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ภาคใต้

รับจำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน คอนโด พื้นที่ภาคใต้

ภาคใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยทะเลอ่าวไทย ทางฝั่งตะวันออกมีความยาวชายฝั่งทะเล 877 กิโลเมตร และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตกความยาวชายฝั่ง 1,093 กิโลเมตร ประกอบด้วย 14 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ตอนบนมีพรมแดนติดกับประเทศเมียนมาเป็นระยะทางสั้นๆ และตอนล่างของภาคมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (สายเพชรเกษม) เป็นเส้นทางหลัก เริ่มต้นสายกรุงเทพฯ-จุดผ่านชายแดนถาวรสะเดา เชื่อมโยงจังหวัดชุมพร–ระนอง–พังงา–ภูเก็ต–กระบี่–ตรัง–พัทลุง–สงขลาจนถึงชายแดนไทย(อ้าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) และเชื่อมต่อกับทางพิเศษเหนือ-ใต้ สายเหนือ ของประเทศมาเลเซีย โดยมีบางช่วงที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเอเชียสาย 2 (AH2) คมทางอากาศ มีสนามบินนานาชาติ 5 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต สนามบินสมุย สนามบินสุราษฎร์ธานี และสนามบินกระบี่ คมนาคมทางน้ำ ภาคใต้มีท่าเรือน้ำลึก 2 แห่ง ได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาเพื่อใช้เชื่อมโยงชาติฝั่งอ่าวไทยกับท่าเรือแหลมฉบัง และยังสามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือของประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ท่าเรือน้ำลึกสงขลาเป็นท่าเรือหลักของภาค อีกแห่งคือท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้พึ่งพาภาคเกษตร โดยพืชเศรษฐกิจหลักของภาค คือ ยางพารา และปาล์น้ำมัน เศรษฐกิจของภาคใต้ยังกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค จังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภาคใต้เป็นแหล่งประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่สาคัญ มีท่าเทียบเรือประมงในจังหวัดสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนองและภูเก็ต มีนิคมอุตสาหกรรม 1 แห่ง ที่จังหวัดสงขลา คือ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง) ผู้ประกอบการ 25 ราย ประกอบกิจกรรม อุตสาหกรรมการผลิตยาง พลาสติกและหนังเทียม อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะ การค้าชายแดน ภาคใต้มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาและมาเลเซีย จังหวัดที่เป็นแหล่งการค้าชายแดนสำคัญของภาค คือ จังหวัดสงขลา สตูล และระนอง รายได้จากการท่องเที่ยวของภาคใต้อยู่ในระดับสูง จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามหลายแห่งทั้งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อาทิ ภูเก็ต พีพี สมุย พะงัน และหลีเป๊ะ รวมทั้งชายหาดและหมู่เกาะ จังหวัดชุมพร ภาคใต้เป็นประตูการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านชายแดนทั้ง ๙ แห่ง ซึ่งมีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศ โดยมีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือต่อเนื่องไปยังภาคใต้ของมาเลเซียและสิงคโปร์ รวมทั้งเชื่อมโยงด่านชายแดนเมียนมาร์ในจังหวัดระนองที่สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย และกลุ่มประเทศ BIMSTEC

เราคือผู้ให้บริการรับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนธุรกิจ เงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่อง ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านหาแหล่งเงินทุนด้วยการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนี่ยม ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ พร้อมบริการให้คำปรึกษา ด้วยความเข้าใจในการหาแหล่งเงินทุนในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีพื้นที่บริการหลักได้แก่ สงขลา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต กระบี่ โดยมีผู้สนับสนุนเงินทุนที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ถูกต้องตามกฎหมาย ทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน มีบริการให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ของผู้ต้องการแหล่งเงินทุน เช่น ความเหมาะสมทางด้านอาชีพ รายได้ ศักยภาพในการผ่อนชำระ อนุมัติง่ายเมื่อติดต่อผ่านช่องทางของเรา เพราะเราคือทีมงานคุณภาพที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ต้องการยกระดับและรักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีเลิศ เราจึงเป็นผู้ร่วมงานกับแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพ มีความหลากหลายของการบริการสินเชื่อเกือบทุกจังหวัดของภาคใต้

พื้นที่ให้บริการหลัก ภาคใต้

พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ

พื้นที่ให้บริการ พิจารณาเป็นพิเศษ
กทม-กรุงเทพปริมณฑล กทม ทุกเขต สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคกลาง นครปฐม นครนายก สระบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง
ภาคอีสาน นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พัทยา สัตหีบ
ภาคตะวันตก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ หัวหิน ปราณบุรี ชะอำ
ภาคใต้ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต หาดใหญ่

หลักการพิจารณาจำนองที่ดิน

ผู้ที่ต้องการจำนอง ขายฝาก บ้านที่ดิน ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องมาทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้นๆ ด้วยตนเอง การพิจารณาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ พิจารณาจากราคาประเมินกรมที่ดิน และ/หรือ พิจารณาจากราคาซื้อขายในพื้นที่ทั้ง 2 ประเภท ยังจำเป็นต้องประเมินจากทำเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ ที่ดิน บ้าน คอน โด ไร่ นา ฯลฯ ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์คำประกันการจำนอง การขายฝาก ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับเรา

ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเรา เกิดขึ้นจากการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และความ ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไป ตรงมา ทำงานตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทันต่อความต้องการ ทีมงานของเราเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดี มีความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายอันได้แก่ ผู้รับจำนองและผู้จำนอง ทำงานด้วยตั้งใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน เรามองที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างทาง มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการสินเชื่อที่หลากหลาย เราจึงสามารถเสนอสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ต้องการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน ได้

ขั้นตอนการพิจารณา

1.แจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ เช่น ต้องการจำนอง หรือ ต้องการขายฝาก ยอดที่ต้องการ
2.ส่งเอกสารในการพิจารณา ได้แก่ รูปถ่ายโฉนดหน้า-หลัง รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน คอนโด
3.ประเมินราคาทรัพย์ แจ้งข้อเสนอและเงื่อนไข
4.นัดและทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน
5.รับเงินสด เช็คเงินสด โอนเข้าบัญชี หลังทำธุรกรรมเรียบร้อย

เอกสารในการพิจารณา

1.รูปถ่าย โฉนดที่ดินหน้า-หลัง ชัดเต็มใบ
2.ราคาประเมิน(ถ้ามี)
3.ใบระวาง(ถ้ามี)
4.รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน 3-5 รูป

จำนองบ้าน ที่ดิน กับเราดีอย่างไร

จำนองกับแหล่งทุนในพื้นที่จะได้ความสะดวก รวดเร็ว ในเรื่องประเมินราคาทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ระวาง เพราะทุนอยู่ในพื้นที่สามารถทำงานทันทีด้วยความรวดเร็ว นายทุนของเรารับพิจารณา จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ให้กับทุกอาชีพ โฉนดติดภาระ ติดจำนองธนาคาร ติดขายฝากอยู่ ก็สามารถกู้ได้ บริการด้วยความเป็นกันเอง ให้ปรึกษาฟรี มีความยึดหยุ่นสูง ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติเร็ว เอกสารไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด 15% ต่อปี ทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ใช้เอกสารทางการเงิน ระยะเวลาสัญญา 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามตกลง สามารถขยายสัญญาได้นานถึง 10 ปี เปลี่ยนมือ เพิ่มวงเงินได้ ถ้าประวัติการผ่อนชำระดีสามารถขอยอดเพิ่มในภายหลังได้ มีให้เลือกการผ่อนชำระลดต้นลดดอก หรือเฉพาะดอกอย่างเดียว เพื่อแบ่งเบาการผ่อนชำระไม่ให้หนักจนเกินไป และให้เหมาะสมกับภาระของผู้ใช้บริการ สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดสัญญาตามที่ลูกค้าสะดวกเพียงแค่ติดต่อแจ้งล่วงก่อน 2-3 วัน

รับจำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน ทั่วประเทศ

อนุมัติวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทราบผลใน 1 วัน