รับจำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน คอนโด ภาคเหนือ

ภาคเหนือโดดเด่นด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติโดยมีอาณาเขต ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและ ด้านเหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้านตะวันตก ติดต่อ สหภาพเมียนมา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคเกษตร, หัตถอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว มีสนามบินนานาชาติ 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของภาค คือ จังหวัดเชียงใหม่ รับจำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ภาคเหนือ มีสินค้าอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ผลิตภัณฑ์จาก แร่อโลหะ และเครื่องแต่งกาย โรงงานอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมเบาต่างๆ กระจายในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง โดยเป็นผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตหัตถอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือและมีความหลากหลาย อาทิ ผ้าทอ เครื่องเงิน เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้น แหล่งผลิตส่วนใหญ่กระจายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแหล่งจำหน่ายหลัก ภาคเหนือมีสภาพภูมิสังคมซึ่งเป็นภูเขาสูง ทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบาย มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ ผู้คนมีความเป็นมิตร รวมทั้งเป็นประตูเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพื่อนบ้าน และยังมีแหล่งมรดกโลกทั้งด้านประวัติศาสตร์และเชิงนิเวศน์ จึงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มขยายตลาดท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยว เพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวชุมชน กีฬา/การผจญภัย พำนักระยะยาว และการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมีเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงระดับโลก

เราคือผู้ให้บริการรับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนธุรกิจ เงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่อง ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เรายินดีให้คำปรึกษาท่านหาแหล่งเงินทุนด้วยการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนี่ยม ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ พร้อมบริการให้คำปรึกษา ด้วยความเข้าใจในการหาแหล่งเงินทุนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือโดยมีพื้นที่หลักได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง โดยมีผู้สนับสนุนเงินทุนที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ถูกต้องตามกฎหมาย ทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน มีบริการให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ของผู้ต้องการแหล่งเงินทุน เช่น ความเหมาะสมทางด้านอาชีพ รายได้ ศักยภาพในการผ่อนชำระ อนุมัติง่ายเมื่อติดต่อผ่านช่องทางของเรา เพราะเราคือทีมงานคุณภาพที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ต้องการยกระดับและรักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีเลิศ เราจึงเป็นผู้ร่วมงานกับแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพ มีความหลากหลายของการบริการสินเชื่อทุกจังหวัดของเหนือ

พื้นที่ให้บริการหลัก ภาคเหนือ

พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ

พื้นที่ให้บริการ พิจารณาเป็นพิเศษ
กทม-กรุงเทพปริมณฑล กทม ทุกเขต สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคกลาง นครปฐม นครนายก สระบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง
ภาคอีสาน นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พัทยา สัตหีบ
ภาคตะวันตก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ หัวหิน ชะอำ
ภาคใต้ สงขลา นครศรี ธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต

หลักการพิจารณาจำนองที่ดิน

ผู้ที่ต้องการจำนอง ขายฝาก บ้านที่ดิน ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องมาทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้นๆ ด้วยตนเอง การพิจารณาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ พิจารณาจากราคาประเมินกรมที่ดิน และ/หรือ พิจารณาจากราคาซื้อขายในพื้นที่ทั้ง 2 ประเภท ยังจำเป็นต้องประเมินจากทำเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ ที่ดิน บ้าน คอน โด ไร่ นา ฯลฯ ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์คำประกันการจำนอง การขายฝาก ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับเรา

ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเรา เกิดขึ้นจากการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และความ ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไป ตรงมา ทำงานตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทันต่อความต้องการ ทีมงานของเราเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดี มีความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายอันได้แก่ ผู้รับจำนองและผู้จำนอง ทำงานด้วยตั้งใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน เรามองที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างทาง มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการสินเชื่อที่หลากหลาย เราจึงสามารถเสนอสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ต้องการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน ได้

ขั้นตอนการพิจารณา

1.แจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ เช่น ต้องการจำนอง หรือ ต้องการขายฝาก ยอดที่ต้องการ
2.ส่งเอกสารในการพิจารณา ได้แก่ รูปถ่ายโฉนดหน้า-หลัง รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน คอนโด
3.ประเมินราคาทรัพย์ แจ้งข้อเสนอและเงื่อนไข
4.นัดและทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน
5.รับเงินสด เช็คเงินสด โอนเข้าบัญชี หลังทำธุรกรรมเรียบร้อย

เอกสารในการพิจารณา

1.รูปถ่าย โฉนดที่ดินหน้า-หลัง ชัดเต็มใบ
2.ราคาประเมิน(ถ้ามี)
3.ใบระวาง(ถ้ามี)
4.รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน 3-5 รูป

จำนองบ้าน ที่ดิน กับเราดีอย่างไร

จำนองกับแหล่งทุนในพื้นที่จะได้ความสะดวก รวดเร็ว ในเรื่องประเมินราคาทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ระวาง เพราะทุนอยู่ในพื้นที่สามารถทำงานทันทีด้วยความรวดเร็ว นายทุนของเรารับพิจารณา จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ให้กับทุกอาชีพ โฉนดติดภาระ ติดจำนองธนาคาร ติดขายฝากอยู่ ก็สามารถกู้ได้ บริการด้วยความเป็นกันเอง ให้ปรึกษาฟรี มีความยึดหยุ่นสูง ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติเร็ว เอกสารไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด 15% ต่อปี ทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ใช้เอกสารทางการเงิน ระยะเวลาสัญญา 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามตกลง สามารถขยายสัญญาได้นานถึง 10 ปี เปลี่ยนมือ เพิ่มวงเงินได้ ถ้าประวัติการผ่อนชำระดีสามารถขอยอดเพิ่มในภายหลังได้ มีให้เลือกการผ่อนชำระลดต้นลดดอก หรือเฉพาะดอกอย่างเดียว เพื่อแบ่งเบาการผ่อนชำระไม่ให้หนักจนเกินไป และให้เหมาะสมกับภาระของผู้ใช้บริการ สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดสัญญาตามที่ลูกค้าสะดวกเพียงแค่ติดต่อแจ้งล่วงก่อน 2-3 วัน

รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บริการทั่วประเทศ

อนุมัติวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทราบผลใน 1 วัน