รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโด ภาคตะวันตก

รับจำนองบ้าน ขายฝากที่ดิน คอนโด พื้นที่ภาคตะวันตก

ภาคตะวันตกของประเทศไทยมีชายแดนที่ติดต่อกับสหภาพพม่า ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจตาก, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี และเพชรบุรี ในจำนวนนี้มี 2 จังหวัดที่มีการค้าชายแดนกับสหภาพพม่า คือ จังหวัดกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันตกถือได้ว่าเป็นภาคที่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เนื่องจากมีความพร้อมหลายด้านทั้งวัตถุดิบ แรงงาน และทำเลที่ตั้ง ในส่วนสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุนที่ 2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี อยู่ในกลุ่ม 36 จังหวัดของเขตส่งเสริมการลงทุนที่ 3 ภาคตะวันตกมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวน มาก โดยมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ทะเล ป่าเขา น้ำตก และ แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น ภาคตะวันตกยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หลายแบบ เช่น การท่องเที่ยวเพื่อ สุขภาพ การท่องเที่ยวผจญภัย และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาคตะวันตก การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญ โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี แต่รายได้จากการท่องเที่ยวมีลักษณะกระจุกตัว เนื่องจากความแตกต่างของการใช้จ่ายของ นักท่องเที่ยว และอัตราการเข้าพักซึ่งกระจุกตัวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี ขณะที่พื้นที่อื่น มีอัตราการเข้าพักต่ำกว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวก็ยังไม่เพียงพอ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามหลายแห่งยังไม่ เป็นที่รู้จักและยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญในพื้นที่ ราชบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี และนิคมอุตสาหกรรมวี อาร์ เอ็ม เพชรบุรี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบริการไทย ไดมอนด์ ซิตี้ และ ประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน

เราคือผู้ให้บริการรับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนธุรกิจ เงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่อง ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันตก เรายินดีให้คำปรึกษาท่านหาแหล่งเงินทุนด้วยการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนี่ยม ทาวเฮาส์ อาคารพาณิชย์ และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ พร้อมบริการให้คำปรึกษา ด้วยความเข้าใจในการหาแหล่งเงินทุนในพื้นที่ภาคตะวันตก โดยมีพื้นที่หลักได้แก่ กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี และเพชรบุรี โดยมีผู้สนับสนุนเงินทุนที่ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ถูกต้องตามกฎหมาย ทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน มีบริการให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับปัจจัยต่างๆ ของผู้ต้องการแหล่งเงินทุน เช่น ความเหมาะสมทางด้านอาชีพ รายได้ ศักยภาพในการผ่อนชำระ อนุมัติง่ายเมื่อติดต่อผ่านช่องทางของเรา เพราะเราคือทีมงานคุณภาพที่มีเป้าหมายชัดเจน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ต้องการยกระดับและรักษามาตรฐานในการให้บริการที่ดีเลิศ เราจึงเป็นผู้ร่วมงานกับแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพ มีความหลากหลายของการบริการสินเชื่อทุกจังหวัดของภาคตะวันออก

พื้นที่ให้บริการหลัก ภาคตะวันตก
พื้นที่ให้บริการ ทั่วประเทศ
พื้นที่ให้บริการ พิจารณาเป็นพิเศษ
กทม-กรุงเทพปริมณฑล กทม ทุกเขต สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี ปทุมธานี
ภาคกลาง นครปฐม นครนายก สระบุรี สุพรรณบุรี กำแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย
ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง
ภาคอีสาน นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ มุกดาหาร อุดรธานี และอุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง พัทยา สัตหีบ
ภาคตะวันตก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธุ์ หัวหิน ปราณบุรี ชะอำ
ภาคใต้ สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต

หลักการพิจารณาจำนองที่ดิน

ผู้ที่ต้องการจำนอง ขายฝาก บ้านที่ดิน ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และต้องมาทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้นๆ ด้วยตนเอง การพิจารณาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ พิจารณาจากราคาประเมินกรมที่ดิน และ/หรือ พิจารณาจากราคาซื้อขายในพื้นที่ทั้ง 2 ประเภท ยังจำเป็นต้องประเมินจากทำเลและศักยภาพของอสังหาริมทรัพย์อันได้แก่ ที่ดิน บ้าน คอน โด ไร่ นา ฯลฯ ที่นำมาเป็นหลักทรัพย์คำประกันการจำนอง การขายฝาก ด้วยเช่นกัน

สิ่งที่ทำให้ลูกค้าใช้บริการกับเรา

ความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเรา เกิดขึ้นจากการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้และความ ครบถ้วนถูกต้องของข้อมูล มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไป ตรงมา ทำงานตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ แก้ปัญหาได้ตรงจุด ทันต่อความต้องการ ทีมงานของเราเมื่อได้รับมอบหมายงานแล้วพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้ข้อเสนอและเงื่อนไขที่ดี มีความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายอันได้แก่ ผู้รับจำนองและผู้จำนอง ทำงานด้วยตั้งใจและให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการทุกท่านอย่างเท่าเทียมกัน เรามองที่เป้าหมายมากกว่าปัญหาหรืออุปสรรคระหว่างทาง มีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยรูปแบบสินค้าและบริการสินเชื่อที่หลากหลาย เราจึงสามารถเสนอสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ต้องการจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน ได้

ขั้นตอนการพิจารณา

1.แจ้งรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ เช่น ต้องการจำนอง หรือ ต้องการขายฝาก ยอดที่ต้องการ
2.ส่งเอกสารในการพิจารณา ได้แก่ รูปถ่ายโฉนดหน้า-หลัง รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน คอนโด
3.ประเมินราคาทรัพย์ แจ้งข้อเสนอและเงื่อนไข
4.นัดและทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน
5.รับเงินสด เช็คเงินสด โอนเข้าบัญชี หลังทำธุรกรรมเรียบร้อย

เอกสารในการพิจารณา

1.รูปถ่าย โฉนดที่ดินหน้า-หลัง ชัดเต็มใบ
2.ราคาประเมิน(ถ้ามี)
3.ใบระวาง(ถ้ามี)
4.รูปถ่ายบ้าน ที่ดิน 3-5 รูป

จำนองบ้าน ที่ดิน กับเราดีอย่างไร

จำนองกับแหล่งทุนในพื้นที่จะได้ความสะดวก รวดเร็ว ในเรื่องประเมินราคาทรัพย์ ตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ ระวาง เพราะทุนอยู่ในพื้นที่สามารถทำงานทันทีด้วยความรวดเร็ว นายทุนของเรารับพิจารณา จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ให้กับทุกอาชีพ โฉนดติดภาระ ติดจำนองธนาคาร ติดขายฝากอยู่ ก็สามารถกู้ได้ บริการด้วยความเป็นกันเอง ให้ปรึกษาฟรี มีความยึดหยุ่นสูง ให้วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก อนุมัติเร็ว เอกสารไม่ยุ่งยาก ดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด 15% ต่อปี ทำสัญญาจำนอง ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ใช้เอกสารทางการเงิน ระยะเวลาสัญญา 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามตกลง สามารถขยายสัญญาได้นานถึง 10 ปี เปลี่ยนมือ เพิ่มวงเงินได้ ถ้าประวัติการผ่อนชำระดีสามารถขอยอดเพิ่มในภายหลังได้ มีให้เลือกการผ่อนชำระลดต้นลดดอก หรือเฉพาะดอกอย่างเดียว เพื่อแบ่งเบาการผ่อนชำระไม่ให้หนักจนเกินไป และให้เหมาะสมกับภาระของผู้ใช้บริการ สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดสัญญาตามที่ลูกค้าสะดวกเพียงแค่ติดต่อแจ้งล่วงก่อน 2-3 วัน

รับจำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
บริการทั่วประเทศ

อนุมัติวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูก ทราบผลใน 1 วัน